Obsidian - Snowflake Tumble stones

Obsidian - Snowflake Tumble stones

Regular price
$3.00
Sale price
$3.00
Tax included.

Snowflake Obsidian- 2-3cm